Welkom

Welkom op de website van Katholiek Onderwijs Ronse

  ‘KOR’ staat voor ‘Katholiek Onderwijs Ronse’. Maar voor welk doel staan en gaan wij met het brede aanbod van dit onderwijs?
 
1. Voor ons is elk kind, elke jongere een unieke belofte voor de toekomst. Samen zullen zij de toekomstige samenleving opbouwen. Daarom is het belangrijk in hen te investeren. Een belangrijke rol hierbij vervult het onderwijs.
2. In de regio Ronse biedt het Katholiek Onderwijs de mogelijkheid om – van peuter tot jongvolwassene – toekomstgericht onderwijs te genieten. Alle katholieke scholen in onze regio zijn verenigd in één onderwijsgeheel, met één Schoolbestuur.
3. ‘Katholiek’ betekent ‘algemeen’. Elk kind is bijgevolg welkom. Ook is dit onderwijs gericht op de algemene ontwikkeling van elke leerling, de ontplooiing van zijn hele persoon. Tenslotte is de bedoeling dat ieder met zijn/haar ontplooide talenten zich zal kunnen inzetten voor het algemeen welzijn van de samenleving.
4. Als de ontwikkeling van de hele persoon wordt nagestreefd, zijn zowel opvoeding als professionele kennisoverdracht noodzakelijk.
5. Als de ontwikkeling van elke leerling wordt beoogd, zal getracht worden ieder in zijn/haar eigenheid, met de eigen talenten en situatie, respectvol te begeleiden en te oriënteren.
6. Onze wereld en maatschappij zijn voortdurend in evolutie. Daarom wil ons onderwijs voortdurend kritisch inspelen op deze ontwikkelingen.
7. In een multiculturele samenleving als de onze wil ons onderwijs bijdragen tot een positieve integratie.
8. Elke school heeft zijn eigenheid of ‘schoolcultuur’. Toch is er één onderliggende basisvisie vanuit één centrale referentiefiguur, de persoon en boodschap van Jezus Christus. Hij blijft ons inspireren voor de opbouw van een solidaire samenleving. Aan zijn aandacht voor de zwaksten herinnert ons blijvend St. M. Glorieux.
9. Als ons streefdoel de solidariteit is – ieder met zijn eigenheid voor een beter geheel -, dan zijn alle betrokkenen in het onderwijsveld, ouders, leerkrachten, schoolbestuur, directies, samen interactief verantwoordelijk.
10. Van de leerlingen zelf wordt eveneens een solidaire opstelling verwacht, met medeleerlingen, onderwijskrachten en directie. Asociaal gedrag heeft geen toekomst. We willen ons geloof en vakkundigheid doorgeven dat de toekomst open ligt voor wie zijn eigen capaciteiten weet te ontwikkelen in dienst van een meer solidaire samenleving.

M. T’Joen, voorzitter VKORR

Powered by Site@School
Pagina voor het laatst aangepast op: 10-02-2017
© Katholiek Onderwijs Ronse